Ett gott liv på jämlika villkor

– också för dem som behöver stöd i vardagen

DUV i Sydösterbotten är en förening med och för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ordnar fritidsverksamhet, erbjuder gemenskap och delaktighet och arbetar för allas lika värde.

DUV i Sydösterbotten är en del av FDUV, den nationella intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kalender

Tis
19.3
19:00
Lör
23.3
14:00
Lör
6.4
14:00